Podatność CVE-2021-43205


Publikacja: 2022-04-06

Opis:
An exposure of sensitive information to an unauthorized actor vulnerability [CWE-200] in FortiClient for Linux version 7.0.2 and below, 6.4.7 and below and 6.2.9 and below may allow an unauthenticated attacker to access the confighandler webserver via external binaries.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fortinet -> Forticlient 

 Referencje:
https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-21-226

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top