Podatność CVE-2021-43332


Publikacja: 2021-11-12   Modyfikacja: 2021-11-13

Opis:
In GNU Mailman before 2.1.36, the CSRF token for the Cgi/admindb.py admindb page contains an encrypted version of the list admin password. This could potentially be cracked by a moderator via an offline brute-force attack.

Typ:

CWE-307

(Improper Restriction of Excessive Authentication Attempts)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
GNU -> Mailman 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/mailman/+bug/1949403
https://mail.python.org/archives/list/mailman-announce@python.org/message/I2X7PSFXIEPLM3UMKZMGOEO3UFYETGRL/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top