Podatność CVE-2021-43560


Publikacja: 2021-11-22

Opis:
A flaw was found in Moodle in versions 3.11 to 3.11.3, 3.10 to 3.10.7, 3.9 to 3.9.10 and earlier unsupported versions. Insufficient capability checks made it possible to fetch other users' calendar action events.

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Moodle -> Moodle 
Fedoraproject -> Fedora extra packages for enterprise linux 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=429100
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2021519

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top