Podatność CVE-2021-43955


Publikacja: 2022-03-16

Opis:
The /rest-service-fecru/server-v1 resource in Fisheye and Crucible before version 4.8.9 allowed authenticated remote attackers to obtain information about installation directories via information disclosure vulnerability.

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Atlassian -> Crucible 
Atlassian -> Fisheye 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/FE-7397
https://jira.atlassian.com/browse/CRUC-8533

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top