Podatność CVE-2021-43956


Publikacja: 2022-03-16

Opis:
The jQuery deserialize library in Fisheye and Crucible before version 4.8.9 allowed remote attackers to to inject arbitrary HTML and/or JavaScript via a prototype pollution vulnerability.

Typ:

CWE-1321

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Atlassian -> Crucible 
Atlassian -> Fisheye 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/FE-7395
https://jira.atlassian.com/browse/CRUC-8531

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top