Podatność CVE-2021-44167


Publikacja: 2022-05-11

Opis:
An incorrect permission assignment for critical resource vulnerability [CWE-732] in FortiClient for Linux version 6.0.8 and below, 6.2.9 and below, 6.4.7 and below, 7.0.2 and below may allow an unauthenticated attacker to access sensitive information in log files and directories via symbolic links.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fortinet -> Forticlient 

 Referencje:
https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-21-232

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top