Podatność CVE-2021-44199


Publikacja: 2021-11-29

Opis:
DLL hijacking could lead to denial of service. The following products are affected: Acronis Cyber Protect 15 (Windows) before build 28035, Acronis Agent (Windows) before build 27305, Acronis Cyber Protect Home Office (Windows) before build 39612

Typ:

CWE-427

(Uncontrolled Search Path Element)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy

 Referencje:
https://security-advisory.acronis.com/advisories/SEC-2508

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top