Podatność CVE-2021-46195


Publikacja: 2022-01-14

Opis:
GCC v12.0 was discovered to contain an uncontrolled recursion via the component libiberty/rust-demangle.c. This vulnerability allows attackers to cause a Denial of Service (DoS) by consuming excessive CPU and memory resources.

Typ:

CWE-674

(Uncontrolled Recursion)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> GCC 

 Referencje:
https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=103841

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top