Podatność CVE-2022-0231


Publikacja: 2022-01-14

Opis:
livehelperchat is vulnerable to Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Livehelperchat -> Live helper chat 

 Referencje:
https://github.com/livehelperchat/livehelperchat/commit/6ad1349dc5e7503b00c5017499a0a895d7654a61
https://huntr.dev/bounties/adaf98cf-60ab-40e0-aa3b-42ba0d3b7cbf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top