Podatność CVE-2022-0666


Publikacja: 2022-02-18

Opis:
CRLF Injection leads to Stack Trace Exposure due to lack of filtering at https://demo.microweber.org/ in Packagist microweber/microweber prior to 1.2.11.

Typ:

CWE-93

(Improper Neutralization of CRLF Sequences ('CRLF Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microweber -> Microweber 

 Referencje:
https://github.com/microweber/microweber/commit/f0e338f1b7dc5ec9d99231f4ed3fa6245a5eb128
https://huntr.dev/bounties/7215afc7-9133-4749-8e8e-0569317dbd55

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top