Podatność CVE-2022-0853


Publikacja: 2022-03-11

Opis:
A flaw was found in JBoss-client. The vulnerability occurs due to a memory leak on the JBoss client-side, when using UserTransaction repeatedly and leads to information leakage vulnerability.

Typ:

CWE-401

(Improper Release of Memory Before Removing Last Reference ('Memory Leak'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Descision manager 
Redhat -> Jboss enterprise application platform 
Redhat -> Jboss enterprise application platform expansion pack 
Redhat -> Process automation 
Redhat -> Single sign-on 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2060725
https://github.com/ByteHackr/CVE-2022-0853

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top