Podatność CVE-2022-1026


Publikacja: 2022-04-04

Opis:
Kyocera multifunction printers running vulnerable versions of Net View unintentionally expose sensitive user information, including usernames and passwords, through an insufficiently protected address book export function.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Kyocera -> Net viewer 

 Referencje:
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/en/our-business/security/information/2022-04-04.html
https://www.rapid7.com/blog/post/2022/03/29/cve-2022-1026-kyocera-net-view-address-book-exposure/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top