Podatność CVE-2022-1124


Publikacja: 2022-05-11

Opis:
An improper authorization issue has been discovered in GitLab CE/EE affecting all versions prior to 14.8.6, all versions from 14.9.0 prior to 14.9.4, and 14.10.0, allowing Guest project members to access trace log of jobs when it is enabled

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Gitlab -> Gitlab 

 Referencje:
https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/issues/323552
https://hackerone.com/reports/1113405
https://gitlab.com/gitlab-org/cves/-/blob/master/2022/CVE-2022-1124.json

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top