Podatność CVE-2022-1623


Publikacja: 2022-05-11

Opis:
LibTIFF master branch has an out-of-bounds read in LZWDecode in libtiff/tif_lzw.c:624, allowing attackers to cause a denial-of-service via a crafted tiff file. For users that compile libtiff from sources, the fix is available with commit b4e79bfa.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libtiff -> Libtiff 

 Referencje:
https://gitlab.com/libtiff/libtiff/-/commit/b4e79bfa0c7d2d08f6f1e7ec38143fc8cb11394a
https://gitlab.com/libtiff/libtiff/-/issues/410
https://gitlab.com/gitlab-org/cves/-/blob/master/2022/CVE-2022-1623.json

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top