Podatność CVE-2022-22012


Publikacja: 2022-05-10   Modyfikacja: 2022-05-11

Opis:
Windows LDAP Remote Code Execution Vulnerability. This CVE ID is unique from CVE-2022-22013, CVE-2022-22014, CVE-2022-29128, CVE-2022-29129, CVE-2022-29130, CVE-2022-29131, CVE-2022-29137, CVE-2022-29139, CVE-2022-29141.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows 10 
Microsoft -> Windows server 2008 
Microsoft -> Windows 7 
Microsoft -> Windows server 2012 
Microsoft -> Windows server 2016 
Microsoft -> Windows 11 
Microsoft -> Windows server 2019 
Microsoft -> Windows 8.1 
Microsoft -> Windows server 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-22012

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top