Podatność CVE-2022-22550


Publikacja: 2022-04-12

Opis:
Dell PowerScale OneFS, versions 8.2.2 and above, contain a password disclosure vulnerability. An unprivileged local attacker could potentially exploit this vulnerability, leading to account take over.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
DELL -> Emc powerscale onefs 

 Referencje:
https://www.dell.com/support/kbdoc/000195815

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top