Podatność CVE-2022-23106


Publikacja: 2022-01-12

Opis:
Jenkins Configuration as Code Plugin 1.55 and earlier used a non-constant time comparison function when validating an authentication token allowing attackers to use statistical methods to obtain a valid authentication token.

Typ:

CWE-203

(Information Exposure Through Discrepancy)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Configuration as code 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-01-12/#SECURITY-2141
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/01/12/6

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top