Podatność CVE-2022-23743


Publikacja: 2022-05-11

Opis:
Check Point ZoneAlarm before version 15.8.200.19118 allows a local actor to escalate privileges during the upgrade process.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Checkpoint -> Zonealarm 

 Referencje:
https://www.zonealarm.com/software/extreme-security/release-history

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top