Podatność CVE-2022-24003


Publikacja: 2022-02-11

Opis:
Exposure of Sensitive Information vulnerability in Bixby Vision prior to version 3.7.50.6 allows attackers to access internal data of Bixby Vision via unprotected intent.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Samsung -> Bixby vision 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/serviceWeb.smsb?year=2022&month=2

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top