Podatność CVE-2022-25160


Publikacja: 2022-04-01   Modyfikacja: 2022-04-02

Opis:
Cleartext Storage of Sensitive Information vulnerability in Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F series FX5U(C) CPU all versions and Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F series FX5UJ CPU all versions allows a remote unauthenticated attacker to disclose a file in a legitimate user's product by using previously eavesdropped cleartext information and to counterfeit a legitimate user's system.

Typ:

CWE-312

(Cleartext Storage of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
https://jvn.jp/vu/JVNVU96577897/index.html
https://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2021-031_en.pdf
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-090-04

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top