Podatność CVE-2022-28162


Publikacja: 2022-05-09

Opis:
Brocade SANnav before version SANnav 2.2.0 logs the REST API Authentication token in plain text.

Typ:

CWE-312

(Cleartext Storage of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Broadcom -> Sannav 

 Referencje:
https://www.broadcom.com/support/fibre-channel-networking/security-advisories/brocade-security-advisory-2022-1841

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top