Podatność CVE-2022-29049


Publikacja: 2022-04-12   Modyfikacja: 2022-04-13

Opis:
Jenkins promoted builds Plugin 873.v6149db_d64130 and earlier, except 3.10.1, does not validate the names of promotions defined in Job DSL, allowing attackers with Job/Configure permission to create a promotion with an unsafe name.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Promoted builds 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-04-12/#SECURITY-2655

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top