Podatność CVE-2022-29052


Publikacja: 2022-04-12   Modyfikacja: 2022-04-13

Opis:
Jenkins Google Compute Engine Plugin 4.3.8 and earlier stores private keys unencrypted in cloud agent config.xml files on the Jenkins controller where they can be viewed by users with Extended Read permission, or access to the Jenkins controller file system.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Google compute engine 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-04-12/#SECURITY-2045

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top