Podatność CVE-2022-30734


Publikacja: 2022-06-07

Opis:
Sensitive information exposure in Sign-out log in Samsung Account prior to version 13.2.00.6 allows attackers to get an user email or phone number without permission.

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Samsung -> Account 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/serviceWeb.smsb?year=2022&month=6

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top