Podatność CVE-2022-32138


Publikacja: 2022-06-24

Opis:
In multiple CODESYS products, a remote attacker may craft a request which may cause an unexpected sign extension, resulting in a denial-of-service condition or memory overwrite.

Typ:

CWE-194

(Unexpected Sign Extension)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Codesys -> Runtime toolkit 
Codesys -> Plcwinnt 

 Referencje:
https://customers.codesys.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=17139&token=ec67d15a433b61c77154166c20c78036540cacb0&download
=

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top