Podatność CVE-2011-3336


Publikacja: 2012-03-30   Modyfikacja: 2012-03-29

Opis:
regcomp in the BSD implementation of libc is vulnerable to denial of service due to stack exhaustion.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Multiple BSD libc/regcomp(3) Multiple Vulnerabilities
Maksymilian Arci...
04.11.2011
Med.
PHP 5.4 5.3 memory_limit bypass poc
Maksymilian Arci...
30.03.2012
Med.
PHP 5.4/5.3 deprecated eregi() memory_limit bypass
Maksymilian Arci...
30.03.2012
Med.
MacOSX Safari Firefox Kaspersky RegExp Remote/Local Denial of Service
Maksymilian Arci...
13.03.2014

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
PHP -> PHP 
Openbsd -> Openbsd 
Freebsd -> Freebsd 
Apple -> Mac os x 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Mar/166
http://www.securityfocus.com/bid/50541
https://cxsecurity.com/issue/WLB-2011110082
https://www.securityfocus.com/archive/1/520390

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top