Podatność CVE-2000-0711


Publikacja: 2000-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Netscape Communicator does not properly prevent a ServerSocket object from being created by untrusted entities, which allows remote attackers to create a server on the victim's system via a malicious applet, as demonstrated by Brown Orifice.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netscape -> Communicator 
Microsoft -> Virtual machine 

 Referencje:
http://www.cert.org/advisories/CA-2000-15.html
http://www.securityfocus.com/bid/1545
http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=1&msg=3999922128E.EE84TAKAGI@java-house.etl.go.jp
http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=1&msg=20000805020429.11774.qmail@securityfocus.com

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top