Podatność CVE-2000-1007


Publikacja: 2000-12-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
I-gear 3.5.7 and earlier does not properly process log entries in which a URL is longer than 255 characters, which allows an attacker to cause reporting errors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Symantec -> I-gear 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/ntbugtraq/2000-q4/0048.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5791

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top