Podatność CVE-2002-0703


Publikacja: 2002-07-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
An interaction between the Perl MD5 module (perl-Digest-MD5) and Perl could produce incorrect MD5 checksums for UTF-8 data, which could prevent a system from properly verifying the integrity of the data.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gisle aas -> Digest-md5 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4716
http://www.linux-mandrake.com/en/security/2002/MDKSA-2002-035.php
http://www.iss.net/security_center/static/9051.php
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2002-081.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top