Podatność CVE-2002-1889


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Off-by-one buffer overflow in the context_action function in context.c of Logsurfer 1.41 through 1.5a allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a malformed log entry.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Logsurfer -> Logsurfer 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5898
http://www.iss.net/security_center/static/10287.php
ftp://ftp.cert.dfn.de/pub/tools/audit/logsurfer/logsurfer.README.asc

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top