Podatność CVE-2005-1346


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple Symantec AntiVirus products, including Norton AntiVirus 2005 11.0.0, Web Security Web Security 3.0.1.72, Mail Security for SMTP 4.0.5.66, AntiVirus Scan Engine 4.3.7.27, SAV/Filter for Domino NT 3.1.1.87, and Mail Security for Exchange 4.5.4.743, when running on Windows, allows remote attackers to cause a denial of service (component crash) and avoid detection via a crafted RAR file.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Symantec -> Antivirus scan engine 
Symantec -> Mail security 
Symantec -> Norton antivirus 
Symantec -> Norton internet security 
Symantec -> Norton system works 
Symantec -> Symav filter domino nt 
Symantec -> Web security 

 Referencje:
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2005.04.27.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top