Podatność CVE-2007-0564


Publikacja: 2007-01-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The license registering interface in Symantec Web Security (SWS) before 3.0.1.85 allows attackers to cause a denial of service (CPU consumption) by submitting a large file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Symantec -> Web security 

 Referencje:
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2007.01.24c.html
http://secunia.com/advisories/23896
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0330
http://securitytracker.com/id?1017558

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top