Podatność CVE-2009-3566


Publikacja: 2009-11-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
McAfee IntruShield Network Security Manager (NSM) before 5.1.11.8.1 does not include the HTTPOnly flag in the Set-Cookie header for the session identifier, which allows remote attackers to hijack a session by leveraging a cross-site scripting (XSS) vulnerability.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
McAfee Network Security Manager Auth Bypass and Session Hijacking
ctu
17.11.2009

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mcafee -> Intrushield network security manager 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1023172
http://www.secureworks.com/ctu/advisories/SWRX-2009-002
http://www.securityfocus.com/archive/1/507822/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/37004
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3226
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/54251
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10005

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top