Podatność CVE-2011-3978


Publikacja: 2011-10-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in LightNEasy.php in LightNEasy 3.2.4 allow remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via the (1) commentemail, (2) commentmessage, or (3) commentname parameter in a sendcomment action for the news page.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
LightNEasy 3.2.4 Multiple XSS vulnerabilities
sschurtz
05.10.2011

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Lightneasy -> Lightneasy 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/8407
http://www.lightneasy.org/punbb/viewtopic.php?id=1464
http://www.rul3z.de/advisories/SSCHADV2011-013.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/519571/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/69737

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top