Podatność CVE-2014-8418


Publikacja: 2014-11-24

Opis:
The DB dialplan function in Asterisk Open Source 1.8.x before 1.8.32, 11.x before 11.1.4.1, 12.x before 12.7.1, and 13.x before 13.0.1 and Certified Asterisk 1.8 before 1.8.28-cert8 and 11.6 before 11.6-cert8 allows remote authenticated users to gain privileges via a call from an external protocol, as demonstrated by the AMI protocol.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Digium -> Asterisk 
Digium -> Certified asterisk 
Asterisk -> Asterisk 
Asterisk -> Certified asterisk 

 Referencje:
http://downloads.asterisk.org/pub/security/AST-2014-018.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top