Podatność CVE-2016-6255


Publikacja: 2017-03-07

Opis:
Portable UPnP SDK (aka libupnp) before 1.6.21 allows remote attackers to write to arbitrary files in the webroot via a POST request without a registered handler.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
MiCasa VeraLite Remote Code Execution
Jacob Baines
22.10.2016

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Libupnp project -> Libupnp 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2016/dsa-3736
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/07/18/13
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/07/20/5
http://www.securityfocus.com/bid/92050
https://github.com/mjg59/pupnp-code/commit/be0a01bdb83395d9f3a5ea09c1308a4f1a972cbd
https://security.gentoo.org/glsa/201701-52
https://sourceforge.net/p/pupnp/code/ci/master/tree/ChangeLog
https://twitter.com/mjg59/status/755062278513319936
https://www.exploit-db.com/exploits/40589/
https://www.tenable.com/security/research/tra-2017-10

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top