Podatność CVE-2020-11531


Publikacja: 2020-05-08   Modyfikacja: 2020-05-09

Opis:
The DataEngine Xnode Server application in Zoho ManageEngine DataSecurity Plus prior to 6.0.1 does not validate the database schema name when handling a DR-SCHEMA-SYNC request. This allows an authenticated attacker to execute code in the context of the product by writing a JSP file to the webroot directory via directory traversal.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ManageEngine DataSecurity Plus Path Traversal / Code Execution
Sahil Dhar
12.05.2020

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine adaudit plus 
Zohocorp -> Manageengine datasecurity plus 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/157604/ManageEngine-DataSecurity-Plus-Path-Traversal-Code-Execution.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2020/May/27

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top