Podatność CVE-2022-23105


Publikacja: 2022-01-12

Opis:
Jenkins Active Directory Plugin 2.25 and earlier does not encrypt the transmission of data between the Jenkins controller and Active Directory servers in most configurations.

Typ:

CWE-319

(Cleartext Transmission of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.9/10
2.9/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Active directory 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-01-12/#SECURITY-1389
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/01/12/6

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top